Een wedstrijdreglement voor sociale media in 10 stappen

door | 18/08/2017

Een wedstrijdreglement voor Facebook of andere sociale media, hoe begin je eraan?

Allereerst moeten we kijken welke geldende wetgeving we moeten volgen. Er zijn enkele spelers die iets te zeggen hebben:

Wat zegt de Belgische wetgever?

Die stelt dat een wedstrijd een interactie is tussen de consument en het merk, met als doel communicatie waar een beloning aan vast hangt.

Wat kan niet?

 • Kansspelen: waarbij een financiële inzet vereist is
 • Loterij: Mag niet als het toeval beslist. Mag niet voor commerciële acties.
 • Tombola: geldprijzen mogen niet, enkel natura. 50% van de opbrengst moet naar een goed doel gaan.
 • Financiële inzet mag je niet vragen
 • De winnaar mag niet op toeval berusten, dus niet zomaar iemand ‘loten’ (vandaar de soms ridicule vragen bij StuBru-wedstrijden. “Wil je de nieuwe cd van Muse winnen, sms dan de naam van het nieuwe album naar 3640. De 20e wint.”)

Wat zegt Facebook?

Facebook is duidelijk, zij eisen een wedstrijdreglement. Daarnaast hebben ze voorwaarden om wedstrijden te houden. Samengevat, ziet dat er zo uit:

Lokale besturen

Gemeentes in Vlaanderen kunnen ook reglementen hebben bij het organiseren van wedstrijden. Zo hebben de meeste gemeentes een reglement rond loterijen en moet hiervoor een vergunning uitgereikt worden. Informeer je hiervoor bij het secretariaat van het gemeentebestuur.

Let’s get to work!

Een wedstrijdreglement is dus niet optioneel, maar pure noodzaak. Maar, hoe maak je zo’n wedstrijdreglement op?

Een wedstrijdstrijdreglement bestaat uit verschillende artikelen:

 1. Identificatie van de organisator en deelnemers
 2. Wat is de aard van de wedstrijd en wanneer is de wedstrijd afgelopen
 3. Wat zijn de voorwaarden voor de wedstrijd
 4. Verwijzing naar de eventuele prijzen
 5. Wat wij betwistingen en eventuele (onverwachte) wijzigingen van het reglement

Met deze post zal ik proberen om elk artikel zo goed mogelijk toe te lichten.

Artikel 1: Principe

= Wie organiseert de wedstrijd, wat wil je hiermee bekomen en wat krijgt de deelnemer in return?

 • Wie organiseert de wedstrijd?
 • Wat wil de organisator met deze wedstrijd bereiken?
 • Wie zijn de deelnemers?
 • Wat staat er tegenover?

Voorbeeld

Vereniging xxxxx wil inwoners/toeristen/leden/fans/verblijvers aanzetten om mee te doen aan wedstrijd xxxxx . Deelnemers sturen hierbij hun foto/tekstsuggestie/antwoord/positie/… op naar emailadres xxxx, facebookpagina yyyy of via PM naar zzz.

Deelnemers kunnen prijzen winnen, kortingen of vrijkaarten.

Inzendingen worden gepubliceerd op onze website.

Opgelet: indien je een wedstrijd houdt om gegevens van gebruikers bij te houden, dien je zeker een een artikel rond privacy in te voeren: welk soort gegevens, zoals emailadres, fysiek adres, woonplaats, …  worden bewaard, hoe lang en voor welk doeleinde?

 

Artikel 2: Wie kan meedoen?

= aan welke voorwaarden moeten deelnemers voldoen om mee te kunnen doen.

Klinkt simpel, maar hierover moet je goed nadenken!

Een minderjarige kan -in theorie- geen prijzen winnen, gezien zijn ouders als voogd optreden.

 

Stel je ook de vraag of het enkel ‘natuurlijke personen’ zijn die kunnen deelnemen, of ook bedrijven (pagina).

In dit artikel kan je heel duidelijk vermelden wie uitgesloten wordt van de wedstrijd. Dit is handig wanneer je de onpartijdigheid hoog wenst te houden.

Het is raadzaam om eigen bestuursleden of personeelsleden te weren.

Stel je ook de vraag of iemand éénmalig of meermaals kan deelnemen. Indien je maar éénmaal mag deelnemen, wat doe je met mensen die toch meermaals deelnemen?

Voorbeeld

Elk persoonlijk profiel (sociale media) of natuurlijk persoon (offline) kan slechts éénmaal deelnemen per wedstrijd. Indien er meerdere deelnames vastgesteld worden, wordt de eerste inzending als de deelname beschouwd.

Bedrijfspagina’s, groepen of profielen die niet aan de regels van het sociale mediakanaal voldoen, worden uitgesloten.

Personeelsleden en bestuurders van vereniging xxx worden van de wedstrijd uitgesloten.

Deze paragraaf handelt over minderjarigen en wedstrijden. (Met dank aan Ketnet)

Minderjarigen mogen evenwel slechts deelnemen aan een wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van 1 van hun ouders of voogd. Als een minderjarige deelneemt aan een wedstrijd gaat <de organisator> ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd. Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, dan wel zijn recht op een prijs worden afgenomen.

Artikel 3: Termijn

= Hoe lang duurt de wedstrijd of, aan welke voorwaarde moet voldaan worden om de wedstrijd te laten eindigen.

Deze termijn wordt meegegeven bij het aankondigen van de wedstrijd.

De termijn wordt bepaald door de opdracht:

 • Ofwel: een einddatum bepaald door de organisator (bijvoorbeeld: trekking op +datum )
 • Ofwel: de afsluitvoorwaarde van de wedstrijd moet vervuld zijn. (bijvoorbeeld: de eerste 5 inzendingen…)

De einddatum of afsluitvoorwaarde moet tekstueel of grafisch meegedeeld worden.

Indien er iets fout loopt en de wedstrijd wordt ingekort of uitgebreid, kan dit meegedeeld worden in het item ‘reglementswijzigingen’.

Voorbeeld

De wedstrijd start op 01 juli 2017 en eindigt op 31 juli 2017.

De wedstrijd eindigt nadat de eerste 5 (correcte) antwoorden zijn opgestuurd

 

Artikel 4: wedstrijd

= beschrijving van de voorwaarde die de deelnemers moeten vervullen om mee te doen.

Deelnemers kunnen allerlei soorten zaken opsturen om deel te nemen:

 1. Tekst
  Hun mening, een tekst, een slogan, een juist antwoord op een vraag, …
 2. Afbeeldingen
  Een foto, filmpje, snap, gemaakte afbeelding, tekening, …
 3. Locatie
  GPS-coördinaten, afzakken naar een specifieke fysieke locatie, …

Voeg bij je voorwaarde ook duidelijk welke inzendingen geweigerd of ongeldig zullen zijn.

Voorbeeld (per categorie, met additionele voorwaarden):

 1. Gebruikers wordt gevraagd naar hun antwoord, mening, argumentatie, slogan of citaat.
 • De ingevoerde tekst kan gepubliceerd worden als promotie, eventueel met gebruik van initialen, naam, voornaam en/of woonplaats.
 • De ingevoerde tekst mag geen scheldtirade zijn
 • De ingevoerde tekst mag geen melding of klacht inhouden
 • De ingevoerde tekst mag geen pornografische, onzedelijke, discriminerende, extremistische elementen bevatten
 • Ingevoerde tekst die niet aan de voorwaarden voldoet, zal verwijderd worden.
 1. Gebruikers wordt gevraagd een foto, tekening, kunstwerk of video in te sturen of te posten.
 • De foto, tekening, kunstwerk of video kan gebruikt kunnen worden als promotie voor Middelkerke en/of zijn deelgemeentes
 • Bij het posten van een foto, tekening, kunstwerk of video, moet de foto, tekening, kunstwerk of video ook openbaar weergegeven worden.
 • Er mogen geen elementen aan de foto of video toegevoegd worden
 • Enkel de eerste ingestuurde foto, tekening, kunstwerk of video van de deelnemer telt mee voor de wedstrijd.
 • Kleurretouches en bijsnijden van foto’s is toegelaten
 • Elke deelnemer verklaart over alle rechten te beschikken die afgeleid kunnen worden van de foto, tekening, kunstwerk of video
 • De foto, tekening, kunstwerk of video mag geen pornografische, onzedelijke, discriminerende, extremistische elementen vertonen
 • Het gemeentebestuur van Middelkerke behoudt zich het recht elke foto, tekening, kunstwerk of video die niet beantwoordt aan deze eisen te verwijderen.
 1. Gebruikers wordt gevraagd om een locatie of gebouw op te geven
 • Dit kan via GPS-locatie, inchecken of vermelden van de locatie via bericht of foto.
 • Bij meerdere gemelde locaties telt enkel de eerst gemelde locatie

 

Artikel 5: winnaars bepalen

= Hoe worden de winnaars bepaald?

Winnaars kan je op verschillende manieren bepalen: door loting, door het antwoord op een vraag te geven, een afbeelding op te sturen… Hou hierbij ook rekening met het aantal keer iemand kan winnen. Maar evengoed: wat ga je doen als er géén winnaars zijn of wat met een ex-aequo? Wie is de wedstrijdjury?

Voorbeeld:

Iedere deelnemer kan maximaal éénmaal winnen. Bij een ex-aequo zal het antwoord op een shiftingsvraag doorslaggevend zijn. De winnaars worden gekozen door een jury, samengesteld uit <namen van de jury, functies of bestuursorgaan>. Tegen de uitslag van de jury is geen verhaal mogelijk. Indien er te weinig of geen winnaars zijn, gaat de prijs naar de deelnemer(s) die het antwoord van de wedstrijd het dichtst benadert.

 

Artikel 6: winnaars bekend maken

= Hoe breng je de winnaars op de hoogte?

Weet dat je niet iedereen een persoonlijk bericht zal zien, als die gestuurd wordt door een onbekend profiel. Een aparte post op je pagina met de winnaars, kan een ideale oplossing zijn.

De winnaars van een wedstrijd kun je als volgt bekend maken:

 • Indien mogelijk: de winnaar krijgt een privébericht via zijn sociale mediaprofiel;
 • Er wordt een bericht met de winnaars boven/onder de wedstrijd geplaatst.
 • Er wordt een nieuw bericht aangemaakt met daarin de namen van de winnaars.
 • Indien mogelijk wordt er getelefoneerd, een email verstuurd of een brief gepost om de winnaar op de hoogte te brengen.

Voorbeeld

De winnaars worden op de hoogte gebracht via een reply op hun deelname op Facebook.

Een ander leuk voorbeeld (al mag je strikt genomen geen loterij organiseren):

Mooi voorbeeld, maar bereikt de boodschap de winnaar? Tip : Tag de persoon in kwestie!

Artikel 7: reglementswijzigingen

= wat moet je doen als je besluit een wijziging door te voeren in het reglement, terwijl de wedstrijd nog loopt?

Neem dit letterlijk over:

“De organisator behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers.

Indien er wijzigingen aan het reglement gemaakt worden, zullen die meegedeeld worden op www.jouwwebsite.be.”

 

Artikel 8: betwistingen

= iemand gaat niet akkoord met de uitslag van jouw wedstrijd

Wie kan oordelen over een betwisting die door een deelnemer wordt aangebracht? Hoe moet een deelnemer een betwisting melden?

voorbeeld

Alle betwistingen inzake de toepassing van dit reglement worden autonoom beslecht door de <jury, organisator, …>, het volstaat hiertoe een mail met de klacht te sturen naar <contact jury>

Artikel 9: privacy

= indien je gegevens bijhoudt, welke gegevens hou je bij en hoe kunnen correcties aan die gegevens aangebracht worden?

Verwijs naar je privacyclausule op je website.

Voorbeeld

Voor deze wedstrijd worden gegevens verzameld waarmee wij zorgvuldig omgaan. Lees er alles over in onze privacyclausule + link naar je website.

 

Artikel 10: contact

= bij wie kunnen geïnteresseerden terecht met vragen of meer informatie?

Voorbeeld

Bij vragen of problemen ivm de wedstrijd kunnen geïnteresseerden terecht bij <contactpersoon> via: :

E-mail: <emailadres>

Post: <postgegevens>

Telefoon: <telefoonnummer>

 

Zo, nu heb je een wedstrijdreglement in 10 stappen. Indien je vragen zou hebben, laat het me weten via onderstaande contactgegevens.

Bekijk ook dit prachtige reglement van de brandweer van Antwerpen

Disclaimer:

Deze tekst is louter informatief en hieraan kunnen geen rechten ontleend worden.

 

Zelf aan de slag?

I Like Media geeft geregeld opleidingen over sociale media en contentstrategie. Check onze kalender voor data en andere praktische info. Tot binnenkort?

Bestel ons boek!

140 pagina's vol inspirerende voorbeelden, concrete formats en tips om YouTube, TikTok en Reels te veroveren!

Opleiding volgen?

Verbeter je digitale skills op het vlak van Canva, Flexmail, TikTok, Instagram, LinkedIn, online video, ...

De Toptopical-kalender voor 2023!

Spreadsheet met inhaakdata

Meer dan 1000 'speciale dagen' opgelijst om op in te haken op je sociale media!

Luister naar onze podcast

Luister naar onze podcast over digitale communicatie 'Na de biep'

Lees zeker ook eens

7 keer lachen met humor op sociale media

7 keer lachen met humor op sociale media

Tijdens onze opleidingen hameren we er vaak op: zorg dat je content een snaar raakt. Want da's een van de voornaamste garanties op interactie. Leer je doelpubliek iets bij, verras ze, ontroer ze,... of laat ze lachen. Wil je zelf ook...

Lees meer
Dit waren de beste aprilvissen van 2024

Dit waren de beste aprilvissen van 2024

Een goedgemikte 1-aprilgrap staat garant voor een pak likes, kliks en comments. Maar hoe pak je het goed aan? Wij zien alvast een aantal fundamentele bouwstenen voor een goede grap op 1 april: Een goede 1-aprilgrap doet de lezer...

Lees meer