Wolfram Carlier

ilikemedia_wolfram

Contacteer mij

BIO

Als Gentse freelancer leg ik me toe op video, crossmediale communicatie en multimediale communicatiestrategieën opstellen. Om hier voltijds mee aan de slag te gaan richtte ik eind 2017 ‘De Nacht Brengt Raad’ op. 3 jaar lang was ik verantwoordelijk voor het traject digicoach in Zuid-West-Vlaanderen. Vanuit medialab Quindo in Kortrijk maak ik met Weerklank online radio. Daarnaast ben ik actief betrokken bij de multimediale redactie van projectvereniging Zuidwest.

SKILLS

Ontwerpen van digitale communicatiestrategiën. Regisseren, filmen en montage. Denken in een multimediale context. Schrijven voor een webredactie. Verhalen vertellen met digitale tools.

LIKES

Socio- cultureel herbestemde sites (internationaal) en de daarmee gepaard gaande ontwikkelingen. Film, cultuur, muziek, lezen, lopen, reizen, mooie mensen die van het leven eten.

DISLIKES

Moraalridders, slecht slapen en inhoudsloze films.

Blogs van Wolfram Carlier